Wersja rosyjska Wersja niemiecka Wersja angielska Wersja polska Powrót Strona główna
Oferta handlowa
Wybierz kryterium wyszukiwania:
Nazwa produktu:
Kategoria produktu:

Filtropochłaniacz FP 211/1-P3/W A2B2E2K2P3
Kategoria: Pochłaniacze i filtropochłaniacze
Norma: PN EN 141
Po skompletowaniu z maską pełnotwarzową BIOMASK stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego, chroniący przed zanieczyszczeniami powietrza w postaci cząstek stałych i ciekłych w zakresie penetracji przewidzianej dla klasy P3 (w tym także niższych klas P1 i P2) oraz parami i gazami - do masek i półmasek z gwintem Rd 40 x 1/7.
Służy:
Do ochrony układu odechowego przed różnego rodzaju gazami, parami, pyłami, dymami i mgłami do ich maksymalnego stężenia objętościowego w powietrzu wynoszącego 0,5 % i maksymalnego przekroczenia NDS przewidzianego dla klasy P3
Pochłaniacz nie może być stosowany w atmosferze, w której zawartość tlenu spada poniżej 17%.