Wersja rosyjska Wersja niemiecka Wersja angielska Wersja polska Powrót Strona główna
Kontakt
 › Kontakt
Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7A,
95-100 Zgierz, POLSKA
NIP: 732-19-41-833
Numer KRS: 0000116226
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 804 000,00 PLN
tel. (+48 42) 717-19-76
tel. (+48 42) 716-15-18 automatyczne nagrywanie wiadomości w godz. 15:30 do 7:30
fax (+48 42) 717 15 15
www.filter-service.eu

Siedziba Zarządu
Dział marketingu
Dział handlowy

Zgierz, ul. Sadowa 4A

tel. (+48 42) 717-19-76
tel.(+48 42) 612-16-05
tel./fax (+48 42) 717-15-81

fax (+48 42) 715-44-33, 717-15-15
[email protected]
[email protected]Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Wojtas
[email protected]
V-ce prezes Zarządu
dr inż. Jacek Krzyżanowski
[email protected]
V-ce prezes Zarządu
mgr Adam Jabłoński
[email protected]
Sekretarka Zarządu
Beata Wosiecka
[email protected]

tel: +48 604 051 097
pełnomocnik Zarządu ds. Zintegowanego Systemu Zarządzania 
Edward Masiera
[email protected]
tel: +48 606 251 011

 
Kierownik Działu Pozyskiwania, Obsługi Klientów i Marketingu
Agnieszka Szer
[email protected]
tel: +48 604 565 077
obsługa: region centralny
Kierownik Regionu 
Marcin Piestrzyniewicz
[email protected]
tel: +48 600 032 909
obsługa: region południowo - wschodni
Kierownik Regionu 
Szymon Gębala
[email protected]
tel: +48 600 548 237
obsługa: region północno - wschodni
Przedstawiciel handlowy
Grzegorz Ostrowski
[email protected]
tel: +48 532 402 669
obsługa: region południowo - zachodni
Kierownik działu Handlowego i Logistyki
Agnieszka Piechocka
[email protected]
tel: +48 604 516 073
Zastępca kierownika działu Handlowego i Logistyki
Magdalena Piestrzyniewicz
[email protected]
tel: +48 694 888 290
Kierownik ds. Eksportu/Importu i Współpracy z Zagranicą
Anna Nykiel
[email protected]
tel: +48 600 811 571
Zastępca Kierownika ds. Eksportu/ Importu i Współpracy z Zagranicą
Ewa Nykiel
[email protected]
tel: +48 668 393 350


Inspektor Ochrony Danych: Piotr Kawczyński
Kontakt: www.filter-service.eu