Wersja rosyjska Wersja niemiecka Wersja angielska Wersja polska Powrót Strona główna
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka
Zintegrowanego Systemu Zarządzania

                                          

     FILTER SERVICE Spółka z o.o. pragnie należeć do czołówki firm działających w branży. Zamierzamy to osiągnąć przez dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, po konkurencyjnej cenie i zawsze na czas oraz przez stałe doskonalenie działań mających wpływ na ochronę środowiska i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionej kadry, a także działań przyjaznych dla społeczeństwa.  Całokształt działań Spółki jest zgodny z wymaganiami zawartymi w normach:

-PN-EN ISO 9001:2009

-PN-EN ISO 14001:2005

-PN-N-18001:2004

i ukierunkowany jest na następujące cele dotyczące: jakości, środowiska i bhp:

 

1.     Dostarczanie na rynek wyłącznie produktów najwyższej jakości 

2.     Monitorowanie zgodności wyrobów, środowiska i stanu bhp z obowiązującym prawem.

3.  Wdrażanie nowych innowacyjnych technologii, zapewniających poprawę oddziaływania na środowisko, bhp i otoczenie.

4.   Zwiększanie poziomu sprzedaży oraz rozszerzanie asortymentu wytwarzanych wyrobów.

5.     Zapewnienie, aby działania Spółki nie powodowały, chorób zawodowych lub urazów u jej pracowników, partnerów, sąsiadów, klientów oraz osób trzecich.

6. Utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania    zapewniając odpowiednie środki i zasoby dla jego rozwoju.

 

 

                                                       ZARZĄD

                                                FILTER SERVICE

                                                     Spółki z o.o.

 Zgierz 07.07.2010