Wersja rosyjska Wersja niemiecka Wersja angielska Wersja polska Powrót Strona główna
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

                                          

     FILTER SERVICE Spółka z o.o. pragnie należeć do czołówki firm działających w branży. Zamierzamy to osiągnąć przez dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, po konkurencyjnej cenie i zawsze na czas oraz przez stałe doskonalenie działań mających wpływ na ochronę środowiska i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionej kadry, a także działań przyjaznych dla społeczeństwa i otoczenia bliższego i dalszego.  Całokształt działań Spółki jest zgodny z wymaganiami zawartymi w normach:

-PN-EN ISO 9001:2015

-PN-ISO 14001:2015

-PN-N-18001:2004

i ukierunkowany jest na następujące cele dotyczące: jakości, środowiska i bhp:

 

1.     Dostarczanie na rynek wyłącznie produktów najwyższej jakości spełniające oczekiwania klienta. 

2.     Monitorowanie zgodności wyrobów, środowiska i stanu  bhp z obowiązującym prawem oraz oczekiwaniami wszystkich interesariuszy w otoczeniu Spółki.

3.     Wdrażanie nowych innowacyjnych technologii, zapewniających poprawę oddziaływania na środowisko, bhp i otoczenie.

4.     Zwiększanie poziomu sprzedaży oraz rozszerzanie asortymentu wytwarzanych wyrobów pozwalając na osiągniecie celu biznesowego.

5.     Zapewnienie, aby działania Spółki nie powodowały, chorób zawodowych lub urazów u jej  pracowników, partnerów, sąsiadów, klientów oraz osób trzecich.

6.  Zapewnić utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zapewniając odpowiednie środki i zasoby dla  jego rozwoju.

                                                       ZARZĄD

                                                FILTER SERVICE

                                                     Spółki  z o.o.

     


Zgierz dn. 11.06.2018.