Filtr przeciwpyłowy
E 953 P3

Kategoria: Filtry przeciwpyłowe
Klasa: P3
NDS: 20 x NDS
Norma: EN 143: 2001
Certyfikat: CE wydany przez CIOP
Spełniają wymagania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016
w sprawie środków ochrony indywidualnej.
PIERWSZE W POLSCE PRZECIWPYŁOWE FILTRY WIELORAZOWE są certyfikowanymi produktami spełniającymi wymagania NAJNOWSZEJ NORMY PN EN 143:2001 nakładającej obowiązek badania filtrów mgłą oleju parafinowego. Wytrzymanie testu zmiennej penetracji w czasie oznacza wysoką jakość produktu. Uzyskany bardzo wysoki komfort pracy użytkownika jest wynikiem zastosowania nowoczesnych włóknin filtracyjnych oraz rozbudowanej powierzchni filtracji.
Zastosowanie:
Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaską VULCANO - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x NDS.
Dodatkowe zalety:
Rozbudowana powierzchnia filtracji, wysoki komfort użytkowania.

Pliki do pobrania:

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE