KALENDARIUM FIRMY

Przedsiębiorstwem kieruje Prezes inż. Mirosław Jabłoński

Założyciele firmy Panowie dr inż. Jacek Krzyżanowski i inż. Mirosław Jabłoński zajmują się wytwarzaniem materiałów filtracyjnych od 1977 roku. Obaj rozpoczęli swoją działalność w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, gdzie prowadzili badania nad problematyką wykorzystania sił przyciągania elektrostatycznego w procesie filtracji aerozoli. Zaproponowany przez Jacka Krzyżanowskiego i jego zespół naukowo-badawczy sposób otrzymywania włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej był początkiem drogi do samodzielnej działalności

1987 r.

 • Powstał prywatny zakład produkcyjny, działający w ramach Spółdzielni Rzemieślniczej „Elektrometal”.

1990 r.

 • Rozpoczęcie produkcji półmasek filtrujących FM-O/15-I oraz FM-0/17-IIP1. Ta druga była pierwszą Polską półmaską, która spełniała wymagania normy PN-92.

1992 r.

 • Firma przekształciła się w spółkę cywilną „Filter-Service”.

1995 r.

 • Przyznanie przez PFRON decyzją D/01512 firmie Filter Service statutu Zakładu Pracy Chronionej.
 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/30 P3S – pierwszy polski produkt w tej klasie.

1996 r.

 • Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach WYRÓŻNIENIE w zakresie ochron osobistych za serię półmasek o nowoczesnym, trapezowym kształcie.
 • Krajowe Targi Odzieży Zawodowej w Łodzi DRUGIE MIEJSCE w kategorii „Najlepszy Wyrób” za półmaskę FM-0/28 P2S – pierwsza polska półmaska chroniąca przed oparami kwasu siarkowego i pyłami ołowiu.

1997 r.

 • Wdrożenie systemu jakości ISO 9002 obejmującego produkcję: półmasek filtrujących, filtrów do półmasek gumowych, sorbetu zanieczyszczeń ropopochodnych, filtrów wlotowych i wylotowych do odkurzaczy, włóknin filtracyjnych, worków i rękawów filtracyjnych, filtrów do produkcji grzybni.
 • Targi Praca w Szczecinie ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/28 P2S

1998 r.

 • Targi Praca w Szczecinie SREBRNY MEDAL za półmaskę FS-17/P1- pierwsza polska półmaska oznaczona znakiem bezpieczeństwa „CE”.
 • Krajowe Targi Odzieży Zawodowej, PUCHAR OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FM-0/30 P3S

1999 r.

 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FS-55V/P2SL – pierwszy polski produkt w tej klasie.

2000 r.

 • Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach ZŁOTY LAUR GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FS-55V/P2S.
 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Poznaniu Nagrodę w konkursie DOBRY WYRÓB MERKURY za tą samą półmaskę.

2001 r.

 • Firma rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji włóknin filtracyjnych. W ofercie można znaleźć włókniny do filtracji suchej i mokrej.

2002 r.

 • Firma Filter Service przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Otrzymanie bardzo prestiżowego wyróżnienia – Godła TERAZ POLSKA za półmaski filtrujące w XII edycji konkursu.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002, GRAND PRIX SAWO 2002 w kategorii ochron osobistych za filtry 801F P1 i 802F P2 wykonane według normy PN-EN 143:2000.

2003 r.

 • Firma certyfikowała System Zapewnienia Jakości zapewniający zgodność z normą ISO 9001:2001.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2003 w Pozananiu, ZŁOTY MEDAL SAWO 2003 w kategorii ochron osobistych za półmaski filtrujące serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.

2004 r.

 • Godłem „TERAZ POLSKA” w XIV edycji konkursu zostały wyróżnione produkty spełniające wymagania nowej normy EN 149:2001. Są to dwie serie półmasek: pierwsza z nich to półmaski kształtowe serii FX 2000, druga to półmaski składane w pionie serii FS 800.

2005 r.

 • Firma FILTER SERVICE Sp. z o.o. jako lider w produkcji półmasek przeciwpyłowych przystąpiła do Polskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle”.
 • uczestnictwo firmy w XVII Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2005 w Poznaniu.

2006 r.

 • Uczestnictwo firmy w targach A+A w Düsseldorfie wraz z ponad 1370 wystawcami z całego świata prezentujących środki ochrony indywidualnej, sprzęt ratowniczy i rehabilitacyjny. Targi odwiedziła rekordowa ilość zwiedzających 54 250.
 • Uczestnictwo firmy FILTER SERVICE Sp. z o.o., jako wystawca, w XII Sympozjum Naukowo-Technicznym „CHEMIA 2006” w Płocku prezentując wyroby przedsiębiorstwa, a także inne artykuły służące ochronie indywidualnej pracownika oraz ochronie środowiska.
 • Firma FILTER SERVICE została wyróżniona GRAND PRIX SAWO’2006 w Poznaniu za półmaskę filtrującą FS-30 V FFP3 D w kategorii środków ochrony indywidualnej. Nagrodę z rąk Głównego Inspektora Pracy pani minister Bożenny Borys-Szopy i Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich pana Bogusława Zalewskiego odebrał, w imieniu firmy, Adam Jabłoński. Półmaska ta jest pierwszym, certyfikowanym w Polsce produktem spełniającym wymagania zmiennej penetracji w czasie.
 • Decyzją Zarządu wynikającą z dynamicznego rozwoju firmy, certyfikowano Zintegrowany System Zarządzania według norm PN-EN ISO 9001, PN ISO 14001, PN-N 18001
 • Komitet Techniczny ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w dniu 09.06.2006 pozytywnie zaopiniował wynik audytu certyfikacyjnego prowadzonego w FILTER SERVICE Sp. z o.o. w dniach 11-12.05.2006.
 • W związku z powyższym firma otrzymała CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (Jakość – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy-Środowisko) Nr JBS-123/1/2006
 • Uczestnictwo w XII Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa METAL 2006 w Kielcach, na których półmaska filtrująca FS 30V FFP3 D dostała wyróżnienie Targów Odlewniczych.

2007 r.

 • Firma FILTER SERVICE wprowadza nową serię półmasek filtrujących z zaworem serii FS 900 SENSITEC
 • Kolejna edycja targów A+A Dusseldorf zakończona pomyślnie z udziałem firmy Filter Service jako wystawcy pośród czołowych światowych producentów środków ochrony indywidualnej.

2008 r.

 • wprowadzenie do sprzedaży pierwszych w Polsce przeciwpyłowych filtrów wielorazowych łączonych bagnetowo E 952 P2 R i EW 952 P2 R, które są certyfikowanymi produktami spełniającymi wymagania najnowszej normy PN EN 143:2000/A1:2006 nakładającej obowiązek badania filtrów mgłą oleju parafinowego.
 • XIX edycja Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2008. W trakcie targów firma FILTER SERVICE zaprezentowała nowe półmaski serii 900, będące alternatywą ekonomiczną dla obecnych na rynku, oraz filtry wielorazowego użytku E 952 P2 R i EW 952 P2 R do półmaski EURMASK ETNA.
 • ukończenie wieloletniego programu „Nowa generacja materiałów filtracyjnych z udziałem nanowłókien i modyfikatorów”, którego koordynatorem było Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PRO HUMANO TEX z siedzibą w Łodzi, czego efektem są już certyfikowane i wprowadzane do sprzedaży filtry BIO E 953 P3 R i BIO S 953 P3 R, które po zespoleniu z półmaską EURMASK ETNA (E) lub SECURA 2000 (S) służą do ochrony układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi do 50 x NDS oraz zagrożeniami biologicznymi o średnicy powyżej 0,3 µm.
 • uczestnictwo firmy w XIV Międzynarodowych Targach Technologii dla Odlewnictwa „Metal’ 2008” w Kielcach. Firma FILTER SERVICE Sp. z o.o. otrzymała wyróżnienie za swoje najnowsze produkty tj. półmaskę filtrującą FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe E 952 P2 R, EW 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA.
 • w firmie FILTER SERVICE Sp. z o.o. to czas zmian dotyczących zarówno zakończenia nowej inwestycji, jak i wprowadzania do sprzedaży filtrów wielorazowego użytku E 952 P2 R i EW 952 P2 R oraz półmaski filtrującej FX 2025 FFP2 D R.
 • FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe E 952 P2 R, EW 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA zostały wyróżnione w trakcie targów METAL ’ 2008 w Kielcach.

2009 r.

 • zmiana jednostki certyfikującej Zintegrowany System Zarządzania.
 • firma otrzymała certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
 • uczestnictwo firmy w IV Międzynarodowych Targach Technologii i Urządzeń dla Spawalnictwa „Spawalnictwo”.
 • Kolejna edycja targów A+A Dusseldorf zakończona pomyślnie z udziałem firmy Filter Service jako wystawcy pośród czołowych światowych producentów środków ochrony indywidualnej.

2010 r.

 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2010 w kategorii ochron indywidualnych za filtr wielorazowy BIO E 953 P3 R.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, ACANTHUS AUREUS za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, WYSOKI POZIOM wyróżnienie przyznane przez wydawnictwo ELAMED za propagowanie prawidłowego doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej.
 • XVI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach, MEDAL za półmaski filtrujące z systemem BIO OCHRONY.
 • Firma FILTER SERVICE wprowadza do sprzedaży super tanie półmaski serii FS 900 A. Te nowoczesne produkty spełniające wymagania aktualnych norm europejskich wytwarzane są w technologii ultradźwiękowej z zachowaniem przyjętego przez spółkę reżimu wytwarzania wyrobów opisanego w procesach, procedurach i instrukcjach certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Maska PANAREA 7000 dostępna dla klientów firmy FILTER SERVICE. PANAREA 7000 jest wysokiej klasy maską pełnotwarzową, używaną przez profesjonalistów w wielu różnych zastosowaniach.

2011 r.

 • FILTER SERVICE wprowadziła do sprzedaży nową, spełniającą wymagania normy EN 149:2001 z rozszerzeniem A1:2009, komfortową półmaskę filtrującą wielokrotnego stosowania w klasie P2. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D(wielokrotnego stosowania) stworzona została z myślą o szczególnie wymagających klientach.
 • Dr inż. Jacek Krzyżanowski Prezes Zarządu spółki FILTER SERVICE został „Włókiennikiem roku 2010”. Nagroda jest wynikiem wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie przez dr. inż. Jacka Krzyżanowskiego,  wraz z zespołem naukowo-badawczym, nowatorskiego rozwiązania dotyczącego produkcji włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej.
 • X Targi Aluminium & Nonfermet w Kielcach. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D została doceniona przez komisję oceniającą zgłoszone do konkursu nowoczesne produkty prezentowane na targach i nagrodzona Medalem Targów Kieleckich.
 • Udział firmy w kolejnej edycji największych na świecie targów branży BHP tj. A+A w Dusseldorfie. W trakcie imprezy FILTER SERVICE zaprezentowało półmaski SERII COLOURS. Ważnym wydarzeniem w trakcie odbywającego się równocześnie z targami  kongresu był specjalny dialog „German-Polish Dialogue on Occupational Safety” z udziałem polskich oraz niemieckich gości. Przedstawicielem FILTER SERVICE był tam Adam Jabłoński.

2012 r.

 • Firma wprowadza do sprzedaży półmaski serii SIMPLA. Wykonane są one w anatomicznym kształcie, dzięki któremu nie ma potrzeby stosowania zacisku nosowego. W miejscach szczególnie wrażliwych na przeciek (krzywizny nosa) mają specjalnie ukształotowane wypustki pozwalające na brdzo dobro dopasowanie czaszy do twarzy użytkownika. Półmski serii SIMPLA nie mają elementów metalowych.
 • Udział firmy w XXI Międzynarodowych Targach Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2012 w Poznaniu. Przedsiębiorstwo zapezentowało na nich dwie nowe serie półmasek tj. COLOURS i SIMPLA.
 • Udział firmy w targach ENERGETAB w Bielsku Białej
 • Prezentacja prawidłowego dobru i stosowania środków ochrony dróg oddechowych na konferencji branży spawalniczej  w trakcie targów ExpoWELDING w Sosonowcu.
 • Udział w konferencji „Wypadek to nie przypadek” współorganizowanej przez Politechnikę Białostocką.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez wydawnictwo UNIMEDIA na temat środków ochrony indywidualnej stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem w Warszawie.
 • Udział w szkoleniu inspektorów  PIP w Łodzi
 • Udział w konferencji w Poznaniu – „Bezpieczeństwo w logistyce”
 • Udział w konferencji w Łodzi – „Bezpieczeństwo w budownictwie” w Instytucie Medycyny Pracy
 • Udział w II Kongresie BHP w Warszawie.

2013 r.

 • FILTER SERVICE wprowadza do sprzedaży półmaski ekonomiczne pod marką POLFILTER.
 • Udział firmy w XVI Targach Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP 2013 w Katowicach.
 • Udział FILTER SERVICE w tragach nowoczesnych technologii ITM’2013 w Poznaniu.
 • Udział przedsiębirstwa w targach materiałów sypkich w Krakowie. W trakcie odbywającej się na nich konferencji przedstawiciel firmy poprowadził prezentację na temat prawidłowego doboru i stosowania środków ochrony dróg oddechowych.
 • Udział w konferencji na temat ŚOI w rolnictwie i budownictwie w Łomży                               
 • Udział w konferencji ergonomicznej w Warszawie
 • Udział  w konferencji „Zagrożenia pracy białego personelu” w IMP
 • Udział w konferencji „ Eksploatacja złóż na dużych głębokościach – utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży” w Jastrzębiu Zdroju
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” w Olsztynie
 • Udział w konferencji „Czynnik ludzki, a kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie i hutnictwie”
 • Udział w kolejnej edycji targów A+A w Dusseldorfie. W trakcie imprezy firma zaprezentowała dwie nowe półmaski wielokrotnego użytku tj. FS 33 V F FFP3 R D o FS 80 V FFP3 R D.  Obydwa wyroby wyposażone są w dodatkowe filtry. Poprawiają one w znaczący sposób komfort użytkowania tego typu sprzętu. Zastosowane w tych półmaskach zawory wlotowe pozwalają na dostawanie się pod ich czasze świeżego, chłodnego, czystego powietrza z filtrów. Zużyte, zanieczyszczone dwutlenkiem węgla powietrze wydostaje się na zewnątrz zaworem lub, jak w przypadku półmaski FS 80 V FFP3 R D, dwoma zaworami wylotowymi. Nowe półmaski, ze względu na swój nowatorski wygląd i innowacyjne cechy wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród zwiedzających z całego świata.

2014 r.

 • Udział w targach SAWO w Poznaniu. W trakcie uroczystości otwarcia Targów odbyło się wręczenie nagród przyznanych przez Komisję Konkursową. Złotym Medalem wyróżniono półmaskę filtrującą FS 33 V F FFP3 R D. Na stoisku firmy prezentowany był cały asortyment wytwarzanych przez przedsiębiorstwo wyrobów. Należą do nich przede wszystkim półmaski filtrujące, filtry do półmasek wielokrotnego stosowania, włókniny, worki filtracyjne i materiały sorpcyjne.
 • Udział w konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”  
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie”
 • Udział w konferencji Rozwój zawodowy i potwierdzanie kwalifikacji w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy – rozwiązania krajów Unii Europejskiej – perspektywy dla Polski” w Warszawie 
 • Udział w konferencji w trakcie Targów Spawalniczych w Sosnowcu
 • Udział w konferencji „Wypadek to nie przypadek” w Łomży
 • Udział w konferencji „Komunikacja dla bezpieczeństwa” w Druskiennikach na Litwie
 • Udział w konferencji „Komunikacja dla bezpieczeństwa” w Olsztynie
 • Udział w III KONGRESIE BHP w Warszawie
 • Udział w konferencji w ramach programu „Komunikacja dla bezpieczeństwa w Pile

2015 r.

 • Udział firmy w XVII edycji Targów Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHePe 2015 w Katowicach
 • Zdobycie ZŁOTEGO MEDALU Międynarodowych Targów Poznańskich „WYBÓR KONSUMENTÓW” za półmaskę FS 33 V F FFP3 R D.
 • Udział targach ITM w Poznaniu. W trakcie imprezy prezentowane były wyroby firmy, a wśród nich półmaska FS 33V F FFP3, która otrzymała Złoty Medal MTP w wyborze konsumentów.
 • Udział w konferencji „Dobre praktyki w zakresie komunikacji na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy” w Mikorzynie koło Konina
 • Udział w konferencji ”Bezpieczna praca spawacza”, która odbyła się w kwietniu w Katowicach
 • Udział w seminarium „Bezpieczeństwo na budowach”, które odbyło się w maju w Zakopanym.
 • Udział w seminarium na temat BHP w przemyśle spożywczym, którego organizatorem był oddział OSPSBHP w Koszalinie
 • Udział w spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział w Jeleniej Górze. W trakcie wydarzenia w Mysłakowicach omawiane były problemy doboru środków ochron indywidualnych.
 • Udział w konferencji „POSTĘP W INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA”, która odbyła się we wrześniu.
 • Udział w cyklu czterech prezentacji w różnych zakładach produkcyjnych należących do KGHM
 • Udział w Pikniku Edukacyjnym w Iławie. Wydarzenie to miało na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży i dorosłym potrzebę pracy w warunkach pełnego bezpieczeństwa i komfortu.
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie” (październik). W trakcie imprezy prezentowane były półmaski FS 33 V F FFP3 R D. Do prezentacji zostało wykorzystane urządzenie Porta Count, które pozwala ocenić prawidłowość dopasowania środka ochrony dróg oddechowych do pracownika.
 • Udział w kolejnej edycji targów A+A w Dusseldorfie. Przedsiębiorstwo prezentowało produkty, które można stosować przy pracy i przy usuwaniu skutków różnego rodzaju żywiołów takich jak trzęsienia ziemi, powodzie, pożary…

2016 r.

 • Udział w targach BUDMA’2016 w Poznaniu. Celem firmy było zapoznanie większej grupy klientów z produktami firmy oraz innymi wyrobami będącymi w ofercie przedsiębiorstwa
 • Zarząd spółki podjął decyzję o wprowadzeniu nowej marki CityMask
 • Udział w targach SAWO’2016 w Poznaniu. Na 30 metrowym stoisku prezentowane były produkty firmy oraz półmaski nowej marki CityMask
 • Udział w konferencji „Regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracy w Polsce – potrzeba zmian w ramach II Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Polsce”
 • Udział z wystawą i wykładem w trakcie Konferencji Spawalniczej w Katowicach (maj)
 • Udział z wystawą w Pikniku Edukacyjnym w Starachowicach (czerwiec)
 • Zmiana na stanowiskach w Zarządzie firmy. Prezesem zostaje pan inż. Mirosław Jabłoński, I vice-prezesem pan dr inż. Jacek Krzyżanowski, II vice-prezesem pan mgr Krzysztof Wojtas (czerwiec)
 • Zarząd spółki podjął decyzję o uruchomieniu strony internetowej www.citymask.eu
 • Udział z wystawą w konferencji bezpieczeństwo w przemyśle spożywczym w Koszalinie (czerwiec)
 • Zarząd spółki podjął decyzję o uruchomieniu sklepu internetowego z półmaskami przeciw smogowymi www.sklep.citymask.eu
 • Udział w konferencji organizowanej w Olsztynie przez OSPSBHP przy współudziale CIOP PIB (wrzesień)
 • Udział z wystawą w finale konkursu NIE- Bezpieczna Budowa w Olsztynie (październik)
 • Udział z wystawą w konferencji „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” organizowanej dla pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy w Łodzi (październik)
 • Przeprowadzono szkolenie pracowników oraz badanie dopasowania półmasek w firmie EXPOM w Kurzętniku w ramach programu prowadzonego przez CIOP PIB
 • Przeprowadzono badanie dopasowania półmasek do pracowników za pomocą urządzenia PortaCount w zakładzie KUJAWSKIE ZIOŁA w okolicach Włocławka. (grudzień)

2017 r.

 • Przeprowadzono szkolenie dla kadry i podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie w zakresie prawidłowego stosowania i zakładania półmasek przeciw smogowych. Szkoła otrzymała 200 sztuk półmasek do wykorzystania przez uczniów. (luty)
 • Udział w VI Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO z prezentacją półmasek dla przemysłu i produktami CityMask (luty)
 • Udział w Targach Twój dom. Twój Ogród w Ostródzie (marzec)
 • Udział w Targach „BHP na Budowie” w Bydgoszczy (kwiecień) Przedsiębiorstwo otrzymało ZŁOTY MEDAL za półmaskę FS 33V F FFP3 R D.
 • Udział Targach BHP w Katowicach (kwiecień) W trakcie imprezy oprócz standardowych wyrobów prezentowana była możliwości przeprowadzenia badań dopasowania półmasek do twarzy użytkownika za pomocą urządzenia PortaCount
 • Udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w na temat interpretacji okresów przejściowych dla Rozporządzenia 2016/425 Parlamentu Europejskiego (kwiecień)
 • Udział w seminarium organizowanym przez CIOP-PIB pt. Zmiany w klasyfikacji sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm międzynarodowych ISO (maj)
 • Udział w spotkaniu Rady Patronackiej Przeglądu Włókienniczego (czerwiec)
 • Udział w Targach ITM w Poznaniu (czerwiec) Podczas konferencji, w ramach targów, organizowanej przez portal Kultura Bezpieczeństwa odbył się wykład na temat prawidłowego dopasowania środków ochrony dróg oddechowych, który poprowadził Adam Jabłoński
 • Udział w posiedzeniu Komitetu do Spraw Bezstronności ITT CERTEX (sierpień)
 • Przeprowadzono badania dopasowania półmasek do twarzy pracowników KGHM POLSKA MIEDŹ w trakcie Tygodnia Bezpieczeństwa ZG RUDNA (wrzesień). Dużym zainteresowaniem cieszyła się półmaska P2 z dodatkowymi filtrami.
 • Udział w Konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie i Hutnictwie” (październik) FILTER SERVICE wystąpiło z nowym wystrojem stoiska (ścianka). Prelekcję na temat dopasowania środków ochrony dróg oddechach do twarzy użytkownika przedstawił Adam Jabłoński
 • Udział w I Ogólnopolskim Forum BHP (październik) Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Pracy, Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, CIOP-PIB, ZUS.
 • Udział w targach A+A w Dusseldorfie. (październik) Główne działania dotyczące wystroju stoiska i sposobu prezentacji firmy w trakcie tak ważnej imprezy dla FILTER SERVICE były po stronie działu marketingu. Dyrektor ds. Marketingu przygotował prezentację pod tytułem „20 lat FILTER SERVICE na A+A”, która była wyświetlana na monitorze przez całe targi. Zwiedzający mieli także możliwość skorzystania z urządzenia PORTA COUNT. Wyniki badań w czasie bieżącym były wyświetlane na monitorze. Wystrój stoiska i działania w jego obrębie wzbudzały duże zainteresowanie zwiedzających.
 • Udział w szkoleniu organizowanym przez OSPSBHP oddział Piła (październik). Temat prawidłowego doboru i dopasowania środków ochrony dróg oddechowych w trakcie swojego wykładu przedstawił Szymon Gębala.
 • Udział w Konferencji ATES BHP (listopad) Przedstawicielami firmy byli Marcin Piestrzyniewicz i Adam Jabłoński. Na stoisku firmowym robione były pomiary dopasowani półmasek filtrujących do twarzy użytkowników za pomocą urządzenie PORTA COUNT. Przedstawiono także prelekcję dotyczącą dopasowania półmasek do konkretnych pracowników.
 • Udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w sprawie nowego rozporządzenia (grudzień)
 • Udział w spotkaniu Rady Patronackiej Przeglądu Włókienniczego (grudzień)

2018 r.

 • Udział w spotkaniu Komitetu do Spraw Bezstronności ITT CERTEX (styczeń)
 • Udział w spotkaniu Rady Zarządzającej CIOP-PIB (luty)
 • Udział w spotkaniu Rady OSPSBHP w Warszawie (marzec)
 • Udział w posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego programu „Poprawa bezpieczeństwa i i warunków pracy” – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do prac w Zespole zaprosił Adama Jabłońskiego
 • Udział w Targach SAWO 2018 (kwiecień). Stoisko FILTER SERVICE zostało wyróżnione nagrodą Acanthus Aureus za najlepsze odzwierciedlenie strategii marketingowej firmy w ekspozycji targowej. Odbyła sie premiera półmaski FS-20 V CU FFP2 RD.
 • Prezes Zarządu FILTER SERVICE Sp. z o.o. pan inż. Mirosław Jabłoński zakończył swoją karierę zawodową i odszedł na zasłużoną emeryturę (kwiecień).
 • Na zaproszenie firmy Skanska przeprowadzono szkolenie świadomościowe dotyczące prawidłowego doboru ochron dróg oddechowych tak przy pracy, jak i w życiu prywatnym (smog, prace ogrodnicze i domowe). Szkolącymi byli Adam Jabłoński i Szymon Gębala (maj).
 • Na terenie firmy odbył się kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych. Przeszkolono 21 osób w zakresie resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz posługiwania się defibrylatorem. Szkolenie prowadził Adam Jabłoński. (maj).
 • Walne Zebrania Udziałowców Spółki powołało pana Krzysztofa Wojtasa na stanowisko Prezesa firmy. (czerwiec).
 • Udział w obchodach 50-lecia ZG LUBIN w KGHM. W trakcie rodzinnej imprezy plenerowej animatorzy z firmy „BERGAMUTKA”, wynajętej przez FILTER SERVICE, prowadzili gry i zabawy dla dzieci. W ramach tego samego miejsca znajdował się punkt, w którym pracownicy ZG LUBIN mogli zapoznać się z nowościami naszego przedsiębiorstwa. Mogli także sprawdzić dopasowanie półmasek do swoich twarzy przy użyciu urządzenia PortaCount. Reprezentantem firmy w trakcie wydarzenia był Adam Jabłoński. (czerwiec) .
 • Przeprowadzono badania dopasowania półmasek do twarzy pracowników w Hucie Głogów (sierpień)
 • Udział w dniach BHP w KGHM.
  Tydzień bezpieczeństwa w ZG RUDNA odbyły się w dniach 10-13.09.2018 r. W trakcie wydarzenia przedstawiona była prezentacja „Dobór i dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych”, w której główny nacisk położono na zasady działania oraz komfort użytkowania półmasek z dodatkowymi filtrami. Testom z użyciem PortaCount poddali się pracownicy z szybów Rudna Główna, R VII i R IX. Głównym celem naszych działań było zapoznanie ostatecznych odbiorców z nowymi produktami. Zamówienie półmasek FS-20V CU FFP2 R D, które wpłynęło w ostatnich dniach września pokazało skuteczność przeprowadzonych pokazów.
 • Udział w II Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Bezpieczeństwo w świecie 4.0” (październik) W trakcie pierwszego dnia uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z ofertą FILTER SERVICE. Na stoisku przedstawiono sposób badania dopasowania półmasek do twarzy użytkowników za pomocą urządzenia PORTA COUNT. W drugim dniu II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP, uczestnicy spotkali się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, żeby uroczyście uczcić Jubileusze 65-lecia powołania służby BHP i 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W uroczystości wzięło udział ponad 250 uczestników.
 • Konferencja AGH (wrzesień)
  W trakcie wydarzenia prezentowane były półmaski bez zacisków nosowych. Przy wykorzystaniu urządzenia PortaCount można było udowodnić ich wyższość nad półmaskami z zaciskami. W badaniach między innymi brali udział przedstawiciele służb BHP z PGG. Adam Jabłoński przedstawił prezentację pod tytułem „Zmiany w regulacjach dotyczących środków ochrony indywidualnej”, w której poruszył temat nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/425 i planowanej normy ISO 17420
 • Udział w konferencji organizowanej przez STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻB BEZPIECZEŃSTWAI HIGIENY PRACY W ŁODZI w ramach kampanii „ ZDROWE I BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY” SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ. Konferencja odbyła się na terenie Politechniki Łódzkiej (październik)
 • Udział w konferencji „PRACA ODMŁADZA” organizowanej przez OSPSBHP oddział Kalisz (październik).
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w Górnictwie i Hutnictwie” organizowanej przez wydawnictwo ELAMED (październik). W trakcie wydarzenia Adam Jabłoński przedstawił prezentację pod tytułem „ Zmiany w regulacjach dotyczących środków ochrony indywidualnej. Nowe rozwiązania w półmaskach filtrujących.”
 • Wprowadzenie do sprzedaży filtrów przeciwpyłowych serii ZI do półmasek wielokrotnego użycia firmy 3M (listopad).
 • Udział w konferencji czasopisma ATEST (listopad)
 • W trakcie konferencji Adam Jabłoński przedstawił prezentację dotyczącą nowych rozwiązań w półmaskach filtrujących (półmaski z dodatkowymi filtrami) oraz problemu prawidłowego dopasowania półmasek do twarzy użytkowników. Na stoisku prezentowane były nowe produkty FILTER SERVICE – półmaski z dodatkowymi filtrami i filtry ZI.
 • Udział w międzynarodowej konferencji „MODERN AND ADVANCED TECHNOLOGIES FOR STATE SECURITY” organizowana przez Instytut „MORATEX” (listopad). W trakcie wydarzenia przedstawiono prezentację pod tytułem „Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych – założenia, a rzeczywistość”
 • 13.11.2018 r. w siedzibie Zarządu FILTER SERVICE odbyło się spotkanie Łódzkiego Oddziału OSPSBHP. W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja „Dobór i dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych” z użyciem urządzenia PORTA COUNT. Goście mieli także okazję zapoznać się z historią firmy i zobaczyć urządzenia do produkcji włóknin igłowanych.
 • Udział w konferencji „BEZPIECZEŃSTWO PRACY – NOWE KIERUNKI” organizowanej przez OSPSBHP oddział Katowice. (listopad)
  W panelu dyskusyjnym dotyczącym świata pracy wziął udział, razem z innymi przedstawicielami partnerów wspierających, Adam Jabłoński. Na stoiku firmy ponad 200 uczestników wydarzenia mogło zapoznać się z produktami przedsiębiorstwa. Dużym zainteresowaniem cieszyło się sprawdzanie dopasowani półmasek do twarzy użytkowników za pomocą urządzenia PORTA COUNT.
 • Udział w obchodach 25-lecia Gdańskiego oddziału OSPSBHP (listopad)
  W trakcie wydarzenia można było usłyszeć bardzo miłe słowa dotyczące współpracy FILTER SERVICE z OSPSBHP. Pan Marek Nościusz, Prezes oddziału Gdańskiego, dziękował firmie między innymi za długoletnią współpracę, za życzliwość i wsparcie merytoryczne w zakresie doboru środków ochrony dróg oddechowych.
 • Udział w Posiedzeniu Rady OSPSBHP, które odbyło się w Radomiu (grudzień)
  W spotkaniu udział wzięło ok. 70 członków z 34 oddziałów OSPSBHP, a także przedstawiciel CIOP-PIB, Partnerzy Wspierający działalność OSPSBHP. Podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia Partnerzy Wspierający, w tym FILTER SERVICE, wyróżnili dyplomami uznania oddziały oraz prezesów oddziałów, którzy poprzez aktywną działalność wspólnie organizowali szkolenia, konferencje, seminaria czy konkursy. Partnerzy Wspierający zadeklarowali dalszą chęć współpracy z największą w Polsce organizacją zrzeszającą pracowników służby BHP.
 • Udział w spotkaniu Rady Patronackiej „Przeglądu Włókienniczego” (grudzień)
 • Wprowadzenie do sprzedaży półmasek filtrujących serii FS/0. Nowa seria zastąpi półmaski STANDARD. Wprowadzone w nich zmodyfikowane czasze poprawiają dopasowanie półmasek do twarzy użytkownika.
 • Udział w obchodach 15-lecia oddziału kieleckiego OSPSBHP (grudzień)
  W trakcie spotkania przedstawiciel firmy, podczas swojego wystąpienia, zasygnalizował problem wzrostu zachorowań na pylicę w Województwie Świętokrzyskim.

 

2019 r.

 • Udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA (luty)
  Zwiedzający targi mieli okazję do zapoznania się z produktami FILTER SERVICE. Duże zainteresowanie wzbudzały półmaski z dodatkowymi filtrami oraz filtry serii ZI.
 • Udział w szkoleniu na temat prawidłowego doboru, stosowania i dopasowania środków ochrony dróg oddechowych zorganizowanego przez OSPSBHP w Kielcach (luty)
 • Udział w posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – etap IV (luty)
 • Udział w Targach ITM Europe Innowacje – Technologie – Maszyny (czerwiec)
 • Walne Zebrania Udziałowców Spółki powołało nowy Zarząd FILTER SERVICE w składzie:
  Krzysztof Wojtas – Prezes Zarządu
  Jacek Krzyżanowski – V-ce Prezes
  Adam Jabłoński – V-ce Prezes
 • Udział w konferencji organizowanej przez UDT przy współpracy z PIP Łódź.
  W imprezie brało udział ponad 120 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się półmaski z dodatkowymi filtrami. (czerwiec)
 • Udział w wydarzeniu organizowanym przez fundację KULTURA BEZPIECZEŃSTWA w Goleniowie. (czerwiec)
 • Udział w festynie organizowanym przez ZG LUBIN. (lipiec)
 • Udział w III Ogólnopolskim Forum Służby BHP Forum (wrzesień).
  Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z najnowszymi produktami firmy oraz urządzeniem PORTA COUNT. Pierwszego dnia forum w debacie pt. „Inwestycja w bezpieczeństwo pracownika – dzisiejszy koszt przyszłym źródłem zysku” jednym z mówców był Adam Jabłoński.
 • Udział w VIII Konferencji CZYNNIK LUDZKI A KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA organizowanej przez wydawnictwo ELAMED (październik)
  W trakcie wydarzenia, odbywającej sie w Zabrzu, przedstawiona była prezentacja pt. „Obowiązkowe badania dopasowania środków ochrony indywidualnej do pracownika przed przystąpieniem do pracy czynnikiem zapobiegającym chorobom zawodowym.”
 • Udział w dniach BHP w KGHM w dniach 13-18.10.2019
 • Udział w konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle II ” organizowanej przez EcoMS Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu (październik)
 • Wprowadzenie do sprzedaży pod marką CitYMask antysmogowych półmasek filtrujących SMOG. Produkty otrzymały ceryufikat UE wydany przez CIOP-PIB.
 • Udział kolejnej edycji Targów A+A w DUsseldorfie (listopad)
  Na stoisku FILTER SERVICE znajdującym się w hali 9 (w tym samym miejscu od pięciu edycji) zwiedzający mieli okazję zapoznać się z pełną ofertą przedsiębiorstwa obejmującą dużą gamę półmasek filtrujących, włóknin do filtracji suchej i mokrej, filtrów do półmasek wielokrotnego użycia oraz materiałów sorpcyjnych. Uwagę zwiedzających, w szczególny sposób, wzbudzały nowości w postaci półmasek z dodatkowymi filtrami w klasie P2 oraz filtry serii ZI do półmasek firmy 3M. Spółka FILTER SERVICE zorganizowała na swoim stoisku punkt pomiaru dopasowania półmasek filtrujących do twarzy użytkowników. Dzięki urządzeniu PortaCount zainteresowani mogli sprawdzić poziom dolegania półmasek do ich twarzy. Dla wielu z nich dużą niespodzianką było bardzo dobre dopasowanie półmasek bez zacisku nosowego serii SIMPLA.
 • Udział w konferencji organizowanej przez czasopismo ATEST Ochrona Pracy (listopad)
  Uczestnicy wydarzenia, w trakcie gry terenowej, mieli możliwość zapoznania się z ofertą firmy. Na stoisku była także możliwość skorzystania z urządzenia PortaCount, które służy do badania dopasowania półmasek do twarzy użytkowników.
 • Udział w Radzie Stowarzyszenia OSPSBHP, które odbyło w się w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (grudzień)

 

2020 r.

  • Udział w IV Forum Służby BHP (październik). W ramach Forum odbyła się Konferencja online z udziałem naszego pracownika.
  • Udział w Targach Antycovid Expo w Krakowie – 14-15 października. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z produktami oferowanymi w sklepie internetowym sklep.citymask.eu
  • Przedstawiciele przedsiębiorstwa brali udział w Spotkaniu Komitetu ITT Certex – sierpień oraz Spotkaniu Komitetu ITT Certex – wrzesień.
  • Wprowadzenie do sprzedaży półmasek filtrujących FFP1 i FFP2 SERII 600

  2021 r.

  • Uruchomienie hali produkcji włóknin Meltblown. 
  • Wprowadzenie do sprzedaży półmasek FFP3 bez zaworu wydechowego FS-930 FFP3 NR, FS-630 FFP3 NR oraz z zaworem FS-630V FFP3 NR. (kwiecień) 
  • Udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Organizator: Fundacja Kultury Bezpieczeństwa (wrzesień) 
  • Udział w szkoleniu OSPSBHP oddział Piła. W trakcie prezentacji przestawiono zagadnienia dotyczące prawidłowego doboru oraz stosowania środków ochrony dróg oddechowych. (wrzesień) 
  • Udział w posiedzeniu Komitetu ds. Bezstronności ITT CERTEX (wrzesień) 
  • Udział w Targach A+A w Dusseldorfie (październik)

  2022 r.

  • Uruchomienie dużej hali magazynowej oraz nowych pomieszczeń dla działu Handlowego i Marketingu (styczeń). 
  • Udział Targach BUDMA w Poznaniu. Prezentowane były półmaski filtrujące, filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użycia (3M, Milla, Secura) oraz produkty Milla (luty). 
  • Przeniesienie laboratorium do nowych pomieszczeń w obiekcie Sadowa 5 (luty) 
  • Wprowadzenie do sprzedaży półmasek:

  FS-95 FFP2 NR  wersja bez zaworu w kolorze białym

  FS-95V FFP2 NR wersja z zaworem w kolorze białym

  FS-95B FFP2 NR wersja bez zaworu w kolorze czarnym

  FS-95VB FFP2 NR wersja z zaworem w kolorze czarnym (marzec)

   

  • Udział w konferencji PROMOTOR – uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z pełną ofertą FS, jak i najnowszymi produktami firmy – seria 900 Black oraz FS 95 (marzec). 
  • Udział w Targach SAWO w Poznaniu. Na stoisku FILTER SERVICE pokazaliśmy między innymi nasze nowości, jak i wszystkie dostępne półmaski, filtry i towary handlowe. Oprócz nowych półmasek FS-95 FFP2 NR i FS-95V FFP2 NR przedstawiliśmy różne możliwości pakowania naszych produktów. (kwiecień) 
  • Udział w konferencji ATEST – uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z pełną ofertą FS, jak i najnowszymi produktami firmy – seria 900 Black oraz FS 95. Przeprowadzone zostało szkolenie uczestników konferencji z wykorzystaniem urządzenia Porta Count – zajęcia na stoisku.(czerwiec) 
  • Udział w konferencji GÓRNICZEJ – prezentacja naszych produktów na stoisku. Testowanie półmasek z wykorzystaniem urządzenia PORTA COUNT. (czerwiec) 
  • Udział w konferencji Państwowej Inspekcji Pracy (czerwiec) 
  • Udział w seminarium OSPSBHP oddział Katowice Górnictwo i Hutnictwo (czerwiec) 
  • Walne Zebrania Udziałowców Spółki powołało nowy Zarząd FILTER SERVICE w składzie:
   Krzysztof Wojtas – Prezes Zarządu
   Adam Jabłoński – V-ce Prezes (czerwiec) 
  • Uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Sadowa 4a i Letnia 65a. 
  • Udział w IV Ogólnopolskim Forum Służby BHP „Służba BHP 4.0”. Oprócz wykładów i paneli dyskusyjnych odbyły się warsztaty prowadzone przez partnerów OSPSBHP. W trakcie spotkań nasi słuchacze mogli nauczyć się prawidłowego zakładania półmasek filtrujących, porównać modele półmasek, sprawdzić dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika za pomocą urządzenie Porta Count. Pytania, które padały w trakcie warsztatów potwierdzają bardzo duże potrzeby szkoleń w zakresie doboru i dopasowania środków ochrony dróg oddechowych. (wrzesień) 
  • Udział w seminarium „OD ZARZĄDZANIA BHP DO KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE” zorganizowanym przez Zarząd OSPSBHP oddział w Gdańsku. W trakcie wydarzenia przestawiliśmy prezentację pt. „Środki ochrony indywidualnej – drogi oddechowe”. Uczestnicy, oprócz wysłuchania wykładu, mogli zapoznać się w praktyce z prawidłowym zakładaniem półmasek filtrujących. Badanie dopasowania półmaski do twarzy użytkownika przedstawiliśmy za pomocą urządzenia Porta Count.( wrzesień) 
  • Udział w „I Forum Społecznej Inspekcji Pracy Ziemi Łódzkiej” Bełchatów (październik). 
  • Udział w konferencji naukowo-szkoleniowa „Czynniki biologiczne w środowisku pracy a choroby zawodowe” Radom (październik). 
  • Udział w konferencji poświęconej ludziom pracy i ich bezpieczeństwu organizowana przez OSPSBHP oddział Poznań (listopad). 
  • Walne Zebrania Udziałowców Spółki powołało jednoosobowy Zarząd. Prezesem został Pan inż. Mirosław Jabłoński (listopad). 
  • Z końcem 2022 r. na emeryturę odszedł Pan dr inż. Jacek Krzyżanowski współwłaściciel i wieloletni Prezes Zarządu firmy.

   

  2023 r.

  • Wprowadzenie do sprzedaży półmasek panelowych – FS-220 FFP2 NR D i FS-223 V FFP2 NR D (styczeń)
  • Udział w Targach BHP w Katowicach – w trakcie wydarzenia prezentowane były przede wszystkim półmaski panelowe. (marzec)
  • Udział w Targach BUD-GRYF w Szczecinie. (marzec)
  • Udział w konferencji „Materiały niebezpieczne pod kontrolą” zorganizowanej przez OSPSBHP Rzeszów. Prezentacja naszych produktów na stoisku. (kwiecień)
  • Jubileusz 25-lecia Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Pile. (kwiecień)
  • Udział w konferencji „Ocena ryzyka zawodowego – regionalna wymiana doświadczeń” zorganizowanej przez OSPSBHP Radom. Wystawka naszych produktów, rozmowy z uczestnikami, promowanie produktów Filter Service. (kwiecień)
  • Udział w konferencji „materiały niebezpieczne a wymagania BHP” zorganizowanej przez OSPSBHP Jelenia Góra. W trakcie wydarzenia przestawiliśmy prezentację pt. „Środki ochrony indywidualnej – dobór i dopasowanie”. Prezentacja naszych produktów na stoisku. Testowanie półmasek z wykorzystaniem urządzenia PORTA COUNT. (maj)
  • Udział w konferencji „Wypadki przy pracy – błędy w postępowaniach powypadkowych” organizowanej przez OSPSBHP Poznań. Prezentacja naszych produktów na stoisku. (maj)
  • Jubileusz 30-lecia Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach. (czerwiec)
  • Udział w Konferencji „Quo vadis humanitate? – priorytetem bezpieczeństwo”, która odbyła się w ramach cyklu konferencji pod tytułem „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” z  ramienia Politechniki Łódzkiej. Wystawka naszych produktów, rozmowy z uczestnikami, promowanie produktów Filter Service. (czerwiec)
  • Targi Toolex W Katowicach – (październik)
  • Konferencja Promotor BHP XI edycja „Czynnik ludzki a kształtowanie bezpieczeństwa” – (październik)
  • II Forum SIP Ziemi Łódzkiej – (październik)
  • Jubileusz 30-lecia Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Radomiu – (październik)
  • Konferencja szkoleniowa dla Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Gdańsku – (listopad)
  • Jubileusz 30-lecia Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Lublinie – (listopad)
  • ogólnopolska konferencja miesięcznika ATEST „Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników – (listopad)
  • Konferencja naukowa „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce” w Lublinie – (listopad)

  Odpowiedzialność społeczna Filter Service