Filter Service Sp. z o.o.

ul. Sadowa 7A,
95-100 Zgierz, POLSKA
NIP: 732-19-41-833
Numer KRS: 0000116226
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 804 000,00 PLN
tel. (+48 42) 717-19-76
tel. (+48 42) 716-15-18 automatyczne nagrywanie wiadomości w godz. 15:30 do 7:30
fax (+48 42) 717 15 15

Siedziba Zarządu
Zgierz, ul. Sadowa 4A
filter@filter-service.eu
tel. (+48 42) 717-19-76
tel./fax (+48 42) 716-15-18
fax (+48 42) 715-44-33, 717-15-15
Dział Sprzedaży i Marketingu
a_szer@filter-service.eu
Dział Logistyki i Wsparcia Sprzedaży
a_piechocka@filter-service.eu

ZARZĄD SPÓŁKI FILTER SERVICE

Prezes Zarządu

inż. Mirosław Jabłoński
m_jablonski@filter-service.eu

Dyrektor Zarządzający, Prokurent

mgr Tomasz Białecki
t_bialecki@filter-service.eu

Dyrektor ds. Handlu

mgr Adam Jabłoński
a_jablonski@filter-service.eu

SEKRETARIAT ZARZĄDU 

Sekretarka Zarządu

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu

Agnieszka Szer
a_szer@filter-service.eu
tel: +48 604 565 077
obsługa: region centralny

Kierownik Regionu

Marcin Piestrzyniewicz
marcin.piestrzyniewicz@filter-service.eu
tel: +48 600 032 909
obsługa: region południowo – wschodni

Kierownik Regionu

Mariusz Słowiński
m_slowinski@filter-service.eu
tel: +48 538 621 631
obsługa: region północno – zachodni

DZIAŁ LOGISTYKI I WSPARCIA SPRZEDAŻY

Kierownik działu Logistyki i Wsparcia Sprzedaży

Zastępca Kierownika działu Logistyki i Wsparcia Sprzedaży

DZIAŁ EXPORTU/IMPORTU I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Kierownik ds. Eksportu/Importu i Współpracy z Zagranicą

Zastępca Kierownika ds. Eksportu/ Importu i Współpracy z Zagranicą