Filtr przeciwpyłowy
FS-S911 P1

Kategoria: Filtry przeciwpyłowe
Klasa: P1
NDS: 4 x NDS
Norma: EN 143:2021
Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425
Spełniają wymagania
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425
z dnia 9 marca 2016
w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Zastosowanie:

Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaskami 3M serii 6000 i 7500 - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 4 x NDS.

Filtry mogą być stosowane bezpośrednio z pochłaniaczami 3M serii 6000 w połączeniu z pokrywą 501. Alternatywnie filtry można używać samodzielnie z adapterami filtrów (podstawkami) 3M 603 i pokrywkami 501, które są wymagane do właściwego montażu filtrów z częścią twarzową

Skład:
- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina osłonowa