Filtr przeciwpyłowy
S 953 P3 R

Kategoria: Filtry przeciwpyłowe
Klasa: P3
NDS: 20 x NDS
Norma: EN 143: 2000/A1:2006
Certyfikat: Wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

PIERWSZE W POLSCE PRZECIWPYŁOWE FILTRY WIELORAZOWE są certyfikowanymi produktami spełniającymi wymagania NAJNOWSZEJ NORMY PN EN 143:2000/A1:2006 nakładającej obowiązek badania filtrów mgłą oleju parafinowego. Wytrzymanie testu zmiennej penetracji w czasie oznacza wysoką jakość produktu. Dodatkowe badania pozwoliły oznakować filtry literą R, co oznacza możliwość wielorazowego użycia produktu. Uzyskany bardzo wysoki komfort pracy użytkownika jest wynikiem zastosowania nowoczesnych włóknin filtracyjnych oraz rozbudowanej powierzchni filtracji.

Zastosowanie:

Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaską SECURA 2000, Maskpol MP22/2 lub Advantage 200 - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 20 x NDS.
Dodatkowe zalety:
Rozbudowana powierzchnia filtracji, wysoki komfort użytkowania