Filtropochłaniacz A1P2
do półmaski 3200 (ex.NEW EURMASK)

Kategoria: Pochłaniacze i filtropochłaniacze
Filtropochłaniacz niebezpiecznych substancji chemicznych występujących w powietrzu w postaci pyłów, par i gazów organicznych oraz pyłów – do półmaski NEW EURMASK.
Zastosowanie:

Może być stosowany do różnego rodzaju gazów i par organicznych, prace ogrodnicze, lakiernicze, przemysł samochodowy, produkcja butów, garbarnie...

  • Malowanie farbami wodnymi i bazującymi na rozpuszczalnikach organicznych w pomieszczeniach otwartych i wentylowanych.
  • Rozpylanie pestycydów, mycie wysokociśnieniowe z użyciem środków myjących
  • Malowanie pędzlem i wałkiem, prace z klejami, mycie, odtłuszczanie.
  • Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego,przemysł lotniczy i naprawy.
  • Budowa statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów
  • Produkcja atramentu, barwników, farb i lakierów
  • Produkcja i wykorzystanie żywic
Służy:
Do ochrony dróg oddechowych przed parami i gazami organicznymi o ile ich stężenie w powietrzu nie przekracza 0,1 % i pyłów do 10 X NDS . Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce z pochłaniaczami to 17 %