Maty sorpcyjne

Kategoria: Sorbent zanieczyszczeń ropopochodnych
Przeznaczone do usuwania plam i rozlewów cieczy olejowych. Maty mogą chłonąć 15 razy więcej cieczy niż wynosi ich masa własna.