Pochłaniacz A2B2E2K2
do maski pełnotwarzowej
PANAREA 7000

Kategoria: Pochłaniacze i filtropochłaniacze
Norma: EN 14387:2004
Pochłaniacz A2B2E2K2 - PANAREA 7000 po skompletowaniu z częścią twarzową maski pełnotwarzowej PANAREA 7000 wyposażoną w łącznik z gwintem Rd 40x1/7 służy do ochrony układu oddechowego przed związkami organicznymi, nieorganicznymi, gazami i parami kwaśnymi oraz amoniakiem.
Służy:

Do ochrony układu oddechowego przed różnego rodzaju gazami i parami do ich maksymalnego stężenia objętościowego w powietrzu wynoszącego 0,5 %Pochłaniacz nie może być stosowany w atmosferze, w której zawartość tlenu spada poniżej 17%.