Filtropochłaniacz wielogazowy A1B1E1K1P3
do półmaski VULCANO (ex.EURMASK ETNA)

Kategoria: Pochłaniacze i filtropochłaniacze
Filtropochłaniacz niebezpiecznych substancji chemicznych występujących w powietrzu w postaci par i gazów organicznych.
Seria 2500 Compact zastąpi stare filtropochłaniacze serii 2000 i jest przeznaczona do półmasek/masek z łączeniem bagnetowym jak Vulcano(ex. Eurmask Etna) czy Panarea Twin.
Filtropochłaniacze serii 2500 z wysokowydajnym węglem, który jest prasowany, zapewnia większą wydajność mniejszemu filtropochłaniaczowi.
Seria 2000 dostępna będzie do wyczerpania zapasów.
Zredukowany rozmiar i wagę obudowy, osiągając dwa konkurencyjne wyniki:
1. Większy komfort dla użytkownika noszącego lżejszy produkt o szerszym polu widzenia, dzięki zmniejszeniu średnicy o około 20 mm.
2. Mniej plastiku i węgla aktywnego, dla niższych kosztów i większego zrównoważenia środowiskowego.
Zastosowanie:

Może być stosowany do różnego rodzaju gazów i par organicznych i nieorganicznych, kwaśnych i pochodnych amoniaku, prace ogrodnicze, lakiernicze, przemysł samochodowy...

 • Malowanie farbami wodnymi i bazującymi na rozpuszczalnikach organicznych w pomieszczeniach otwartych i wentylowanych.
 • Rozpylanie pestycydów, mycie wysokociśnieniowe z użyciem środków myjących
 • Malowanie pędzlem i wałkiem, prace z klejami, mycie, odtłuszczanie.
 • Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, przemysł lotniczy i naprawy.
 • Budowa statków, produkcja maszyn, przemysł chemiczny i sprzedaż chemikaliów
 • Produkcja atramentu, barwników, farb i lakierów
 • Produkcja i wykorzystanie żywic
 • Produkcja butów, garbarnie
 • Prace w przemyśle rafineryjnym
 • Malowanie i mycie preparatami zawierającymi amoniak. Prace przy instalacjach chłodniczych z amoniakiem
 • Prace związane z zastosowaniem kwasów
Dodatkowe zalety:
Łatwe, bagnetowe łączenie z półmaską
Służy:
Filtropochłaniacz chroniący przed oparami i gazami organicznymi z temperaturą wrzenia powyżej 65°C, gazy i pary nieorganiczne, gazy kwaśne, dwutlenek siarki (SO2), amoniak (NH3) i jego pochodne, pyły, opary i mgła o ile ich stężenie w powietrzu nie przekracza 0,1 %. Minimalna ilość tlenu w powietrzu, przy której wolno pracować w półmasce z pochłaniaczami to 17 %.