Sorbent zanieczyszczeń olejowych

Kategoria: Sorbent zanieczyszczeń ropopochodnych
Przeznaczony do usuwania plam i rozlewów cieczy ropopochodnych.