Włóknina filtracyjna
do filtracji suchej i mokrej FS TŁ 25

Kategoria: Włókniny filtracyjne

Surowiec: 100% Polipropylen
Sposób łączenia: igłowanie/kalandrowanie
Max szerokośc włókniny: 0,6 m
Max długość zwoju: 60 mb
Masa powierzchniowa: 400 + 30 g/m2
Grubość włókniny:3,0 + 0,5 mm
Kolor: biały
Wytrzymałość na rozrywanie:

  • Wzdłużne:≥ 100 dN
  • Wszerzne:≥ 100 dN

Przepuszczalność powietrza:
Przy ΔP = 200 Pa : 800 + 80 dm3/m2 s
Separacja cząstek: 25 µm
Odporność na temperaturę: 90 oC (praca ciągła)
Odporność na wilgoć: odporna
Odporność na kwasy: odporna

Zastosowanie:
Włóknina filtracyjna FS TŁ 25 może być stosowana do filtarcji mokrej i suchej w przemyśle cukrowniczym oraz tłuszczowym
Dodatkowe zalety:
Włóknina wykonana z surowca dopuszczonego do kontaktu z produktami spożywczymi