Włóknina filtracyjna
do filtracji suchej i mokrej FS TŁ 5

Kategoria: Włókniny filtracyjne

Surowiec: 100% Polipropylen
Sposób łączenia: igłowanie/kalandrowanie
Max szerokośc włókniny: 0,6 m
Max długość zwoju: 60 mb
Masa powierzchniowa: 350 + 30 g/m2
Grubość włókniny: 2,5 + 0,5 mm
Kolor: biały
Wytrzymałość na rozrywanie:

  • Wzdłużne:≥ 90 dN
  • Wszerzne:≥ 80 dN

Przepuszczalność powietrza:
Przy ΔP = 200 Pa : 630 + 80 dm3/m2 s
Separacja cząstek: 5 µm
Odporność na temperaturę: 90 oC (praca ciągła)
Odporność na wilgoć: odporna
Odporność na kwasy: odporna

Zastosowanie:
Włóknina filtracyjna FS TŁ 5 może być stosowana do filtarcji mokrej i suchej w przemyśle cukrowniczym oraz tłuszczowym
Dodatkowe zalety:
Włóknina wykonana z surowca dopuszczonego do kontaktu z produktami spożywczymi