Włóknina filtracyjna
FS TF3T/1/O2

Kategoria: Włókniny filtracyjne
Certyfikat: Włóknina posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej HŻ/C/01908/06

Surowiec: 100% Poliester z przekładką
Sposób łączenia: igłowanie/kalndrowanie/opalanie
Max szerokośc włókniny: 1,6 m
Max długość zwoju: 60 mb
Masa powierzchniowa: 550 + 50 g/m2
Grubość włókniny: 2,5 + 0,5 mm
Kolor: biały
Wytrzymałość na rozrywanie:

  • Wzdłużne:≥ 80 dN
  • Wszerzne:≥ 90 dN

Przepuszczalność powietrza:
Przy ΔP = 200 Pa : 320 + 50 dm3/m2
Odporność na temperaturę: 130oC (praca ciągła)
Odporność na wilgoć: odporna
Odporność na kwasy: odporna

Zastosowanie:
Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, cementowy, drzewny, paliwowo-energetyczny
Dodatkowe zalety:
Włóknina kalandrowana, dwustronnie opalana
Służy:
Włóknina filtracyjna FS TF3T/1/O2 stosowana jest w filtracji powietrza o dużym zapyleniu.
Skład:
Poliester