Filter Service Sp. z o.o.

ul. Sadowa 7A,
95-100 Zgierz, POLSKA
NIP: 732-19-41-833
Numer KRS: 0000116226
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 804 000,00 PLN
tel. (+48 42) 717-19-76
tel. (+48 42) 716-15-18 automatic message recording in hours 15:30 do 7:30
fax (+48 42) 717 15 15

Headquarters of the Management Board
Zgierz, ul. Sadowa 4A
filter@filter-service.eu
tel. (+48 42) 717-19-76
tel.(+48 42) 612-16-05
tel./fax (+48 42) 717-15-81
fax (+48 42) 715-44-33, 717-15-15
Marketing Department
a_szer@filter-service.eu
Sales department
a_piechocka@filter-service.eu

THE MANAGEMENT BOARD OF FILTER SERVICE

President

mgr Krzysztof Wojtas
kwojtas@filter-service.eu

V-ce President

mgr Adam Jabłoński
a_jablonski@filter-service.eu

Secretary

Secretary

PROXY OF THE MANAGEMENT BOARD

Management Board Representative for the Integrated Management System

CONSULTANT FOR PRODUCTION

Consultant for production

dr inż. Jacek Krzyżanowski
j_krzyzanowski@filter-service.eu

ACQUISITION, CUSTOMER SERVICE AND MARKETING DEPARTMENT

Head of the Acquisition, Customer Service and Marketing Department

Agnieszka Szer
a_szer@filter-service.eu
tel: +48 604 565 077
service: central region

Regional manager

Marcin Piestrzyniewicz
marcin.piestrzyniewicz@filter-service.eu
tel: +48 600 032 909
service: south-east region

Sales Representative

Mariusz Słowiński
m_slowinski@filter-service.eu
tel: +48 538 621 631
service: north-west region

Regional manager

Szymon Gębala
sz_gebala@filter-service.eu
tel: +48 600 548 237
service: north-east region

SALES DEPARTMENT

Sales Department Manager

Sales Department

EXPORT DEPARTMENT

Business Manager Export/Import and International

Deputy Export/Import and International Business Manager