Filter Service Sp. z o.o.

ul. Sadowa 7A,
95-100 Zgierz, POLSKA
NIP: 732-19-41-833
Numer KRS: 0000116226
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 804 000,00 PLN
tel. (+48 42) 717-19-76
tel. (+48 42) 716-15-18 automatic message recording in hours 15:30 do 7:30
fax (+48 42) 717 15 15

Headquarters of the Management Board
Zgierz, ul. Sadowa 4A
filter@filter-service.eu
tel. (+48 42) 717-19-76
tel.(+48 42) 612-16-05
tel./fax (+48 42) 717-15-81
fax (+48 42) 715-44-33, 717-15-15
Sales and Marketing Department
a_szer@filter-service.eu
Logistics and Sales Support Department
a_piechocka@filter-service.eu

THE MANAGEMENT BOARD OF FILTER SERVICE

Chairman of the Board

eng. Mirosław Jabłoński
m_jablonski@filter-service.eu

Managing Director, Proxy

msc Tomasz Białecki
t_bialecki@filter-service.eu

Trade Director

msc Adam Jabłoński
a_jablonski@filter-service.eu

Secretary

Secretary

PROXY OF THE MANAGEMENT BOARD

Management Board Representative for the Integrated Management System

SALES AND MARKETING DEPARTMENT

Head of the Sales and Marketing Department

Agnieszka Szer
a_szer@filter-service.eu
tel: +48 604 565 077
service: central region

Regional manager

Marcin Piestrzyniewicz
marcin.piestrzyniewicz@filter-service.eu
tel: +48 600 032 909
service: south-east region

Regional manager

Mariusz Słowiński
m_slowinski@filter-service.eu
tel: +48 538 621 631
service: north-west region

LOGISTICS AND SALES SUPPORT DEPARTMENT

Head of the Logistics and Sales Support Department

Deputy Manager of the Logistics and Sales Support Department

EXPORT/IMPORT AND INTERNATIONAL COOPERATION

Export/Import and International Cooperation Manager

Deputy Manager for Export/Import and International Cooperation