Filter Service Sp. z o.o.

ul. Sadowastraße7A,
95-100 Zgierz, POLSKA
NIP: 732-19-41-833
Numer KRS: 0000116226
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 804 000,00 PLN
tel. (+48 42) 717-19-76
tel. (+48 42) 716-15-18 15:30 do 7:30
fax (+48 42) 717 15 15

Sitz des Vorstands
Zgierz, Sadowastraße 4A
filter@filter-service.eu
tel. (+48 42) 717-19-76
tel.(+48 42) 612-16-05
tel./fax (+48 42) 717-15-81
fax (+48 42) 715-44-33, 717-15-15
Vertriebs- und Marketingabteilung
a_szer@filter-service.eu
Abteilung für Logistik und Vertriebsunterstützung
a_piechocka@filter-service.eu

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG VON FILTER SERVICE

Präsident des Verwaltungsrates

eng. Mirosław Jabłoński
m_jablonski@filter-service.eu

Geschäftsführer, Prokurist

msc Tomasz Białecki
t_bialecki@filter-service.eu

Handelsdirektor

msc Adam Jabłoński
a_jablonski@filter-service.eu

SECRETARY

Secretary

VERTRETUNG DES VORSTANDS

Vertreter des Vorstands für das integrierte Managementsystem

VERKAUFS- UND MARKETINGABTEILUNG

Leiter der Abteilung Vertrieb und Marketing

Agnieszka Szer
a_szer@filter-service.eu
tel: +48 604 565 077
Service: Zentralregion

Regionsmanager

Marcin Piestrzyniewicz
marcin.piestrzyniewicz@filter-service.eu
tel: +48 600 032 909
Service: Süd-Ost-Region

Regionsmanager

Mariusz Słowiński
m_slowinski@filter-service.eu
tel: +48 538 621 631
Service: Region Nordwest

ABTEILUNG LOGISTIK UND VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

Leiter der Abteilung Logistik und Verkaufsunterstützung

Stv. Leiter der Abteilung Logistik und Verkaufsunterstützung

ABTEILUNG EXPORT/IMPORT UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Manager für Export/Import und internationale Zusammenarbeit

Stv. Leiter für Export/Import und Internationale Zusammenarbeit