2015

 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich WYBÓR KONSUMENTÓW otrzymuje półmaska filtrująca FS 33 V F FFP3 R D.

2014

 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2014 w Poznaniu. ZŁOTY MEDAL MTP otrzmała półmaska filtrująca FS 33 V F FFP3 R D.

2011

 • Dr inż. Jacek Krzyżanowski Prezes Zarządu spółki FILTER SERVICE został „Włókiennikiem roku 2010”. Nagroda jest wynikiem wdrożenia w swoim przedsiębiorstwie przez dr. inż. Jacka Krzyżanowskiego,  wraz z zespołem naukowo-badawczym, nowatorskiego rozwiązania dotyczącego produkcji włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej.
 • X Targi Aluminium & Nonfermet w Kielcach. Półmaska FX 2026 V FFP2 R D została doceniona przez komisję oceniającą zgłoszone do konkursu nowoczesne produkty prezentowane na targach i nagrodzona Medalem Targów Kieleckich.

2010

 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2010 w kategorii ochron indywidualnych za filtr wielorazowy BIO E 953 P3 R.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, ACANTHUS AUREUS za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej firmy.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2010 w Poznaniu, WYSOKI POZIOM wyróżnienie przyznane przez wydawnictwo ELAMED za propagowanie prawidłowego doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej.

   

 • XVI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL w Kielcach, MEDAL za półmaski filtrujące z systemem BIO OCHRONY.

2008

 • XIV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal 2008 w Kielcach, Wyróżnienie za półmaskę filtrującą FX CODE 2025 FFP2 D oraz wielorazowe filtry przeciwpyłowe EW 952 P2 R, E 952 P2 R i BIO E 953 P3 R do półmaski EUROMASK ETNA.

2006

 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO’2006 w Poznaniu, GRAND PRIX SAWO 2006 w kategorii ochron indywidualnych za półmaskę filtrującą FS-30 V FFP3 D.
 • XII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa Metal 2006 w Kielcach, Wyróżnienie za półmaskę filtrującą FS 30 V FFP3 D.

2004

 • XIV edycja konkursu o godło TERAZ POLSKA – Wyróżnione godłem zostały półmaski serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.

2003

 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2003 w Pozananiu, ZŁOTY MEDAL SAWO 2003 w kategorii ochron osobistych za półmaski filtrujące serii FS 800 i FX 2000 wykonane według nowej normy EN 149:2001.

2002

 • Otrzymanie bardzo prestiżowego wyróżnienia – Godła TERAZ POLSKA za półmaski filtrujące w XII edycji konkursu.
 • Międzynarodowe Targi Środków Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2002, GRAND PRIX SAWO 2002 w kategorii ochron osobistych za filtry 801F P1 i 802F P2 wykonane według normy PN-EN 143:2000.

2000

 • Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach ZŁOTY LAUR GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FS-55V/P2S.
 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Poznaniu Nagrodę w konkursie DOBRY WYRÓB MERKURY za tą samą półmaskę.

1999

 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FS-55V/P2SL – pierwszy polski produkt w tej klasie.

1998

 • Targi Praca w Szczecinie SREBRNY MEDAL za półmaskę FS-17/P1- pierwsza polska półmaska oznaczona znakiem bezpieczeństwa „CE”.
 • Krajowe Targi Odzieży Zawodowej, PUCHAR OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY za półmaskę FM-0/30 P3S.

1997

 • Targi Praca w Szczecinie ZŁOTY MEDAL za tą samą półmaskę.

1996

 • Międzynarodowe Targi BHP w Katowicach WYRÓŻNIENIE w zakresie ochron osobistych za serię półmasek o nowoczesnym, trapezowym kształcie.
 • Krajowe Targi Odzieży Zawodowej w Łodzi DRUGIE MIEJSCE w kategorii „Najlepszy Wyrób” za półmaskę FM-0/28 P2S – pierwsza polska półmaska chroniąca przed oparami kwasu siarkowego i pyłami ołowiu.

1995

 • Międzynarodowe Targi Ochrony i Bezpieczeństwa Pracy SAWO w Bydgoszczy ZŁOTY MEDAL za półmaskę FM-0/30 P3S – pierwszy polski produkt w tej klasie.