Odpowiedzialność społeczna Filter Service

Odpowiedzialność społeczna biznesu (CSR) jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w procesie zarządzania uwzględniają nie tylko aspekty ekonomiczne , ale podejmują również działania w interesie społecznym i ekologicznym. Odpowiedzialne praktyki nie oznaczają jedynie spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych. To również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, relacje z pracownikami, kontrahentami i klientami (szeroko rozumianymi interesariuszami) oraz ochronę środowiska.

Od początku swojej działalności staramy się wzorowo wypełniać wymogi legislacyjne i proekologiczne standardy, nieustająco dążąc do poprawy naszych relacji z otoczeniem. Budujemy pozytywne stosunki z ludźmi zaangażowanymi w działalność spółki. Troszczymy się o środowisko naturalne, wciąż udoskonalając produkty, stawiając jednocześnie na elastyczność i innowacyjność. Nasze starania doceniane są również przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które konsultowało z nami procedury oceny jednostek naukowych.

Przykładem dobrowolnego zaangażowania się Filter-Service w stałą poprawę naszej kultury organizacyjnej jest wprowadzenie i realizowanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001, systemu zarzadzania środowiskiem PN-EN ISO 14001 i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-ISO 45001.

Filter Service dla pracowników

Wierzymy, że praca wszystkich pracowników składa się na sukces firmy. Dlatego dbamy o ich rozwój zawodowy i bezpieczeństwo, tworząc odpowiednie warunki dla pracowników niepełnosprawnych, którzy stanowią 30% naszej kadry. Szkolimy pracowników z zakresu pierwszej pomocy. Indywidualnie podchodzimy do problemów i oczekiwań naszych pracowników, rozumiejąc, że ich potrzeby są różne. Zapewniamy dostęp do szkoleń, dofinansowujemy studia, naukę języka obcego, wypoczynek, wczasy i aktywność sportową. Spotykamy się na imprezach integracyjnych. W ramach naszego systemu socjalnego realizujemy pomoc rzeczową i finansową. Nagradzamy pomysłowość i kreatywność naszych pracowników w ramach  programu: „Wnioski pracownicze doskonalące zintegrowany system zarządzania”. Dbając o zaangażowanie i sumienność pracowników umożliwiamy elastyczny, zadaniowy czas pracy.

Filter Service dla środowiska

Myśląc o ochronie środowiska naturalnego koncentrujemy się na efektywnym zarządzaniu surowcami i energią. Wprowadzamy innowacyjne zmiany technologiczne, i dostosowujemy do nich naszą kulturę i organizację pracy. W 2011 wprowadziliśmy program ponownego wykorzystania odpadów poprodukcyjnych w procesie produkcyjnym i stale pracujemy nad jego rozszerzeniem. Ważne jest dla nas również najbliższe otocznie. Wspieramy lokalne inicjatywy ekologiczne: min. Festyn z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Przysieku, X Międzyszkolną Sesję Ekologiczną w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Filter Service dla otoczenia

Jako firma czujemy się związani z miejscem, w którym działamy. Chcemy być aktywnym kreatorem lokalnych procesów. Traktujemy naszych lokalnych partnerów podmiotowo. Razem z nimi starając się budować wizerunek Zgierza i jego okolic. Działamy na rzecz społeczności lokalnej i od wielu lat regularnie prowadzimy działalność charytatywną. Wspieramy sport i edukację. Angażujemy się w sponsoring przedsięwzięć kulturalnych. Nie jesteśmy obojętni na potrzeby innych. Wspieramy Polski Czerwony Krzyż, uczestniczymy w akcji „Wyprawka dla Żaka”. We współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu dofinansowujemy jadłodajnię dla najuboższych i akcję „Gwiazdka 2010”. Dzięki naszej pomocy skierowanej do Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci ze Zgierza, Ozorkowa i Głowna, zorganizowano również turnusy rehabilitacyjne. Dzieci ze Zgierza wyjechały na kolonie, zorganizowano też festiwal kolęd. Wspólnie z Zarządem Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym w Zgierzu wspieraliśmy rozwój osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiele uwagi poświęcamy najmłodszym wspierając  finansowo fundację, które pomagają chorym dzieciom. Wśród są m.in. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, „Pomóż i ty”, „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”, „Kolorowy Świat”.

Dziękujemy naszym pracownikom i kooperantom, dzięki którym nasze zaangażowanie w sprawy społeczne jest możliwe.