Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

              FILTER SERVICE Spółka z o.o. pragnie należeć do czołówki firm działających w branży. Zamierzamy to osiągnąć przez dostarczanie wyrobów najwyższej jakości, po konkurencyjnej cenie i zawsze na czas oraz przez stałe doskonalenie działań mających wpływ na ochronę środowiska i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionej kadry, a także działań przyjaznych dla społeczeństwa i otoczenia bliższego i dalszego.  Całokształt działań Spółki jest zgodny z wymaganiami zawartymi w normach:

-PN-EN ISO 9001:2015

-PN-EN ISO 14001:2015

-PN-ISO 45001:2018

i ukierunkowany jest na następujące cele dotyczące: jakości, środowiska i bhp:

1. Dostarczanie na rynek wyłącznie produktów najwyższej jakości spełniające oczekiwania klienta.

2. Monitorowanie zgodności wyrobów, środowiska i stanu bhp z obowiązującym prawem oraz oczekiwaniami wszystkich interesariuszy w otoczeniu Spółki.

3. Wdrażanie nowych innowacyjnych technologii, zapewniających poprawę oddziaływania na środowisko, bhp i otoczenie.

4. Zwiększanie poziomu sprzedaży oraz rozszerzanie asortymentu wytwarzanych wyrobów pozwalając na osiągniecie celu biznesowego.

5. Zapewnienie, aby działania Spółki nie powodowały, chorób zawodowych lub urazów u jej pracowników, partnerów, sąsiadów, klientów oraz osób trzecich.

6. Zapewnić utrzymywanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania zapewniając odpowiednie środki i zasoby dla jego rozwoju.

 

ZARZĄD

FILTER SERVICE

Spółki  z o.o.

Zgierz dn. 30.09.2020