Włókniny igłowane:

 

Włókniny igłowane – kalandrowane:

 

Włókniny igłowane – opalane jednostronnie:

 

Włókniny igłowane – kalandrowane – opalane dwustronnie:

Włókniny igłowane –  oplane – kalandrowane jednostronnie:

Włókniny składane – wielowarstwowe: